Voor mensen met een CIB en hun partners

Als je ons helpt, kunnen wij op onze beurt andere patiënten helpen.

De meerderheid van de leden van de Raad van Beheer en de provinciale verantwoordelijken zijn zelf patiënt, zodat ze goed je problemen kunnen inschatten. Allen zetten zich dagelijks in op vrijwillige basis.

Onze CIB-folders geven je goed verstaanbare teksten per aandoening.

Door de CIB-folders kwam je veel te weten over je aandoening. Onze leden die om gezondheidsredenen nooit naar de provinciale bijeenkomsten kunnen komen, of geen internetaansluiting hebben, kennen onze folders niet. Daarom willen we hen deze graag aanbieden, en op hun vraag gratis toesturen.

Zonder jouw lidmaatschap bestaat de CIB-Liga (en deze website) niet meer.

We trachten je zoveel mogelijk nuttige tips en correcte informatie te bezorgen. Hiervoor doen de redactieleden van ons tijdschrift heel wat opzoekingen of worden er bevoegde personen ingeschakeld.
Bekijk het overzicht van de artikels die in ons tijdschrift verschenen.

Het CIB-dossier bezorgt je belangrijke informatie.

Het CIB-dossier in ons tijdschrift, dat je niet op deze website vindt, geeft specifieke medische informatie die nergens anders te vinden is. Over bindweefselziekten bestaan weinig Nederlandstalige teksten.
Je krijgt ons tijdschrift als je lid bent.

Lotgenoten ontmoet je op elke bijeenkomst.

Het sociaal contact is een must voor wie een bindweefselziekte heeft. Met lotgenoten kun je praten, zij begrijpen altijd wat je bedoelt. Daar maak je ook nieuwe vrienden.

Bezoek de kalender van de komende bijeenkomsten, of ga naar een overzicht van thema’s van vorige bijeenkomsten.

Ja, ik wil lid worden.

Lid worden doe je door een aanvraag te richten aan de CIB Liga. Vul hier het formulier in en we zullen je contacteren.

[lastupdated]

Sluit Menu