Administratie

Schaarste aan geneesmiddelen laat zich scherper voelen

Ingevolge een beslissing van de Federale Overheidsdienst Financiën zijn wij gehouden om voortaan ook het nationaal nummer van onze donateurs op te vragen en bij te houden voor hun administratie.

Het spreekt voor zich dat wij deze info niet met derden zullen delen.

Wil je doneren, leuk, wij nemen nadien met jouw