De CIB-Liga vzw, opgericht in 1981, is een patiëntenvereniging die tot doel heeft informatie te verstrekken over Chronisch Inflammatoire Bindweefselziekten (CIB). Daarnaast worden middels bijeenkomsten, een tijdschrift voor de leden, een facebook pagina en een nieuwsbrief, lotgenoten met elkaar in contact gebracht en patiënteninformatie uitgewisseld.

Wat zijn chronische inflammatoire bindweefselziekten?

Een groep auto-immune aandoeningen met gemeenschappelijke kenmerken, waarvan de oorzaak nog onbekend is: ze zijn chronisch (slepend) en kennen een wisselend verloop, met perioden van rust en opstoten.

De inflammaties (ontstekingen) kunnen in zowat het ganse lichaam optreden en spelen zich af ter hoogte van het bindweefsel.
Het bindweefsel, ook steunweefsel genoemd, hecht alle onderdelen van het lichaam aan elkaar.

Door een nog onbekende reden gaat er iets fout met het verdedigingssysteem: de immuniteit. In plaats van de afweer te richten tegen vreemde indringers (bacteriën, virussen, …), zal ze lichaamseigen cellen aanvallen, door in hoge mate autoantistoffen te produceren die ontstekingsziekten veroorzaken: auto-imuunziekten.

Deze ontstekingen kunnen in gans het lichaam voorkomen, vandaar de naam systeemziekten.

Doelstelling website

Met deze website heeft de CIB-Liga vzw als doel om CIB-patiënten en andere belanghebbenden of geïnteresseerden van up-to-date en relevante informatie te voorzien over CIB.

Deze informatie kan zowel medisch als praktisch van aard zijn. De aangeboden informatie is bedoeld ter ondersteuning en niet ter vervanging, van de relatie tussen patiënt/website bezoeker en zijn of haar behandelend arts.

Deskundigheid

Het medisch of gezondheidsadvies dat wordt gegeven op deze website, wordt gegeven door niet-medisch gekwalificeerde personen, tenzij anders vermeld.

We onderschrijven ook de HON-code richtlijnen voor correcte en relevante medische informatie op het Internet.

Redactie en inhoud

De website wordt onderhouden door de webmaster van de CIB-Liga vzw. Hij past de website aan op basis van toegeleverde teksten, nieuws en algemene informatie.

De CIB-Liga vzw stelt zich ten doel om de medische informatie op de website te laten controleren op juistheid door een medisch gekwalificeerd persoon of organisatie.
Daar waar naar uw mening informatie onjuist is, hopen wij dat u de webmaster op de hoogte wil brengen. Zodat de inhoud, indien nodig, kan worden aangepast.