Health On the Net (HON)code

CIB-Liga vzw onderschrijft de Health On the Net (HON)code, die is opgesteld door de HON Foundation.
Op 29 juni 2011 is onze website, https://cibliga.be gecertificeerd door de HON Foundation.

Dat betekent dat alle medische informatie op de website door artsen is nagezien en de website vrij is van enig commerciële informatie.

Hon Foundation

De Health On the Net (HON) Foundation is een Zwitserse organisatie. In 1995 heeft zij de HONcode opgezet voor medische en gezondheidssites. Doelstelling was een code op te zetten waardoor een duidelijk onderscheid zou kunnen worden gemaakt tussen sites met onafhankelijke en sites met commerciële informatie.

De HONcode is een zelf-regulerend, vrijwillig certificatie systeem. Op dit moment is dit de code die wereldwijd het meest wordt gebruikt.

Meer informatie over de HON Foundation.

HONcode

De verbintenis tot betrouwbare medische en gezondheidsinformatie op het internet:

De Health On the Net Foundation (HON) is opgericht ter aanmoediging van de verspreiding van kwalitatieve gezondheidsinformatie voor patiënten, professionals en het algemene publiek, en om toegang tot de laatste en meest relevante medische informatie op het internet te faciliteren.

De HONcode certificering is een ethische standaard gericht op de manier van aanbieden van kwalitatieve gezondheidsinformatie. Het demonstreert het voornemen van een website om transparante informatie te publiceren. De transparantie van de website zal de bruikbaarheid en objectiviteit van de informatie verbeteren alsook de publicatie van de correcte gegevens.

De HONcode is een ethische code die websiteontwikkelaars begeleidt in het opzetten van een minimum reeks van mechanismen om te voorzien in kwalitatieve, objectieve en transparante medische informatie aangepast aan de behoeftes van het publiek.

Websites die zich hebben aangemeld voor certificering of al gecertificeerd zijn, hebben zich voorgenomen om de HONcode en de vereisten voor certificering te respecteren.

HON kan op geen enkel moment de juistheid van de gepresenteerde medische informatie door een website garanderen noch zijn volledigheid, maar het bezit van het HONcode logo staat een website toe om zijn voornemen te demonstreren om bij te dragen aan kwalitatieve medische informatie door de publicatie van objectieve en transparante informatie.

De HON-code principes

 1. Deskundigheid
  Het medisch of gezondheidsadvies dat wordt gegeven op deze site, wordt gegeven door niet-medisch gekwalificeerde personen, tenzij duidelijk is vermeld dat het advies afkomstig is van een medisch gekwalificeerd persoon of organisatie.
 2. Redactie en inhoud
  De website wordt onderhouden door de redactieraad van de CIB-Liga vzw. Deze bestaat ten minste uit de webmaster, de voorzitter en de redacteur-tijdschrift. Zij schrijven in veel gevallen de teksten, selecteren nieuws en plaatsen de informatie op de website.
 3. Doelgroep en doelstelling
  Doelgroep
  CIB-patiënten en andere belanghebbenden of geïnteresseerdenDoelstellingen
  CIB-Liga vzw en de website cibliga.be is bedoeld om informatie te ontsluiten met betrekking tot chronische inflammatoire bindweefseleziekten enerzijds en anderzijds het contact tussen lotgenoten te bevorderen.
  De CIB-Liga vzw, opgericht in 1981, is een patiëntenvereniging die tot doel heeft informatie te verstrekken over Chronisch Inflammatoire Bindweefselziekten (CIB). Daarnaast worden middels bijeenkomsten, een tijdschrift voor de leden, een publiek forum lotgenoten met elkaar in contact gebracht en patiënten informatie uitgewisseld.
 4. Vertrouwelijkheid
  Vertrouwelijke en persoonlijke informatie van de bezoeker van de internetsite wordt door de CIB-Liga vzw vertrouwelijk behandeld en gerespecteerd. CIB-Liga vzw heeft hiervoor een privacybeleid en forumspelregels opgesteld.
 5. Bron
  Informatie op deze site wordt, waar mogelijk, voorzien van de bron van informatie en, waar mogelijk, van HTML links naar die data. De datum waarop een pagina met voedingsinformatie voor het laatst is herzien wordt duidelijk aangegeven.
 6. Bewijzen
  Alle beweringen die worden gedaan over de voordelen en resultaten van behandelingen, commerciële producten of diensten worden ondersteund door evenwichtige bewijzen op een manier zoals dat ook is aangegeven in punt 4.
 7. Duidelijkheid
  De ontwerpers van deze site doen hun uiterste best om de aangeboden informatie zo duidelijk mogelijk weer te geven, en contactadressen te vermelden voor bezoekers die op zoek zijn naar verdere informatie of hulp. Het e-mailadres van de CIB-Liga vzw staat duidelijk op de site vermeld.
 8. Sponsoring
  CIB-Liga vzw maakt geen gebruik van exclusieve sponsoring.
  De inkomsten van de CIB-Liga vzw worden voornamelijk gerealiseerd uit lidgeld en giften van onze leden.
 9. Openheid in advertentie en redactioneel beleid
  Op de internetsite van CIB-Liga vzw kunnen advertenties worden vermeld. Advertenties worden echter in een apart gedeelte gepresenteerd zodat de bezoeker duidelijk het onderscheid kan maken met de redactionele inhoud. CIB-Liga vzw heeft hiervoor een advertentiebeleid opgesteld.