Het is met plezier dat we u kunnen melden dat we als één van de weinige patiëntenverenigingen in Vlaanderen reeds 5 jaar voldoen aan de HON-code normen. De HON-code garandeert dat de medische informatie die u hier tegenkomt voldoet aan de normen hieronder opgesomd.

  • De Health On the Net Foundation (HON) bevordert en begeleidt de implementatie van bruikbare en betrouwbare online gezondheidsinformatie, en het geschikte en efficiënte gebruik hiervan.
  • HON, opgericht in 1995, is een non-profit, niet-gouvernementele organisatie, die gemachtigd is om advies te geven aan de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties.
  • HON houdt zich al 15 jaar bezig met de essentiële vraag op wat voor manier omgegaan zou moeten worden met het aanbod van medische informatie aan burgers om ervoor te zorgen dat de ethische standaarden in de verstrekking van deze informatie gerespecteerd worden.
  • De gedragscode van HON zorgt voor harmonisatie tussen de vele stakeholders om ervoor te zorgen dat burgers beschermd worden tegen misleidende gezondheidsinformatie en om het hoofd te bieden aan de ongekende hoeveelheid van gezondheidsinformatie beschikbaar op het internet.

Meer info vindt u op https://www.healthonnet.org/HONcode/Dutch/?HONConduct067061

Selectie_026

 

Geef een antwoord