De CIB-Liga vzw is een patiëntenvereniging voor en door CIB-patiënten.

De kerntaken van de CIB-Liga zijn ondermeer:

  • Verstrekken van deskundige voorlichting over chronische inflammatoire bindweefselziekten.
  • Bekendheid geven aan chronische bindweefselaandoeningen.
  • Bevorderen van contacten met patiënten, medici, para-medici en andere hulpverleners.
  • Bij de overheid belangstelling opwekken voor wetenschappelijk onderzoek.