bio-equivalent

biologisch vergelijkbaar, met dezelfde kracht en uitwerking