chelatie

een chemisch bindingsproces, bijv. gebruikt voor de behandeling van metaal vergiftiging

chelatie (Wikipedia)

Chelatie is een proces en een vorm van chemische binding, die niet sensu stricto een chemische binding is. Vanuit chemisch standpunt is chelatie hetzelfde als complexvorming, met dien verstande dat in de chemie het begrip complexvorming op mono-, di- en polydentaatliganden wordt toegepast, terwijl chelatie de monodentaatliganden expliciet uitsluit.

Structuurformule van een metaal-EDTA-chelaat.
Ethyleendiamine-ligand met binding aan een centraal metaalion via twee coördinatieve bindingen.
Cu2+-complexen met methylamine (links) en ethyleendiamine (rechts).
Structuurformule van ortho-nitrofenol.