chemotherapeuticum

medicijnen waarmee kanker behandeld wordt