betrekking hebbend op zenuwuiteinden die acetylcholine (een chemisch stof) afscheiden bij het overbrengen van een impuls

Volg ons ook op
RSS
Facebook