curettage

uitkrabbing bijv. om de inhoud van de baarmoeder te verwijderen

curettage (Wikipedia)
Esculaap Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.

Curettage is een medische behandeling, waarbij een aangedaan (ziek) oppervlak schoon wordt geschraapt. Het gereedschap wordt curette genoemd. In de gynaecologie wordt de baarmoeder door middel van curettage gereinigd. In de dermatologie kunnen boven de huid verheven laesies worden verwijderd.