Het EuroBioBank-netwerk van biobanken is het eerste functionerende netwerk van biobanken in Europa dat menselijk DNA, cellen en weefselmonsters beschikbaar stelt als dienstverlening aan de wetenschappelijke gemeenschap die onderzoek uitvoert naar zeldzame ziekten. Het netwerk is ingesteld door patiënten en onderzoekers.

Een biobank is een grote, georganiseerde verzameling monsters, doorgaans afkomstig van mensen, gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. In biobanken worden monsters gerangschikt en opgeslagen aan de hand van genetische, klinische en andere kenmerken zoals leeftijd, geslacht, bloedgroep en etniciteit. Sommige monsters worden ook gerangschikt op grond van milieufactoren, zoals of de donor blootgesteld is geweest aan een stof die de gezondheid kan aantasten. Biobanken spelen een essentiële rol binnen biomedisch wetenschappelijk onderzoek, zoals bij genomica en geneeskunde op maat. Wetenschappers maken gebruik van biobanken wanneer ze voor hun wetenschappelijke onderzoeken monsters nodig hebben met overeenkomende kenmerken.

Volg ons ook op
RSS
Facebook