excretie

uitscheiding

excretie (Wikipedia)

Excretie of uitscheiding is het proces, waarbij een organisme afvalstoffen en overtollige stoffen uit het bloed of uit lichaamsvloeistof aan de omgeving kwijtraakt, ten behoeve van de handhaving van het fysiologisch evenwicht van het organisme. Een aantal processen in de stofwisseling produceert nutteloze tot schadelijke bijproducten, die uitgescheiden moeten worden omdat anders het organisme ontregeld of vergiftigd raakt.