genomica

Genomica is de tak van de biologie die het volledige genoom van een organisme bestudeert door sequentiëring, assemblage en analyse van de functie en structuur van zijn DNA. Door vooruitgang op het gebied van de genomica is veel meer inzicht verkregen in diverse ziekten. Aan de hand van genomisch onderzoek kunnen effectievere therapeutische strategieën worden ontwikkeld evenals instrumenten voor patiënten en professionele zorgverleners om de besluitvorming te vergemakkelijken.

genomica (Wikipedia)
Deel van een serie artikelen over

Delende moedercellen in het stuifmeel van een Lelie (1600x)
Stuifmeelcellen in meiose
––– Algemeen –––

Chromosoom · DNA · Erfelijkheid · Genetische variatie · Genoom · Mutatie · Nucleotide · RNA


––– Onderzoek –––

DNA-analyse · Gentechnologie · Genomica · Sequencing


––– Vakgebieden –––
Epigenetica · Klinische genetica · Mendel · Moleculaire genetica · Populatiegenetica

Portaal  Portaalicoon  Genetica

Genomica (Engels: genomics) is de studie van genomen, waarbij een genoom een (sub)set van genen is van een cel of organisme. Het begrip "genen" moet hierbij breed opgevat worden: ook niet-coderende gedeelten van het DNA worden vaak tot het genoom gerekend.

Genomica-onderzoek kan gaan om genen van mens, dier, plant en micro-organismen. Bijvoorbeeld voor het zoeken naar de oorzaak en het verloop van ziekten, het onderzoeken van de werking en bijwerkingen van nieuwe medicijnen, plantenveredeling en de ontwikkeling van bacteriën die nuttige stoffen maken (medicijnen, vitaminen of bouwstenen voor kunststof).

De genomica is een systeemwetenschap. Het is de eerste geweest in een serie van zogenaamde -omics, waaronder proteomics en metabolomics. Het kan beschouwd worden als een onderdeel van de systeembiologie, een stroming die organismen als geheel wil bestuderen met wetenschappelijke methoden, gebruikmakend van de enorme hoeveelheid data die de laatste jaren door alle -omics-studies beschikbaar zijn gekomen.