hydradatie

chemisch proces waarbij water aan een scheikundige verbinding wordt toegevoegd