hydrolyse

splitsing van scheikundige verbindingen onder opneming van water

hydrolyse (Wikipedia)

Hydrolyse is de splitsing van een chemische binding onder opname van een molecuul water.

Hydrolyse van een amide tot een carbonzuur en een amine.

Bijvoorbeeld de stof ethylacetaat waarvan de ester-binding, door de reactie met een watermolecuul, wordt verbroken. Hierdoor wordt het ethylacetaat-molecuul gesplitst in een molecuul azijnzuur en een molecuul ethanol, de stoffen waaruit ethylacetaat, middels een condensatiereactie, werd gevormd.

Hydrolyse kan worden gezien als het omgekeerde van een condensatiereactie, met afsplitsing van water.