Een kwantitatief onderzoek richt zich op meten en kwantificeren en maakt gebruik van statische methoden om gegevens te analyseren. In tegenstelling tot kwalitatieve onderzoeken verzamelen ze geen informatie over de perspectieven en beweegredenen van mensen.

Volg ons ook op
RSS
Facebook