Stamceltherapie, ook bekend als regeneratieve geneeskunde, omvat het gebruik van stamcellen om een ziekte of aandoening te behandelen of te voorkomen. Stamcellen die in een laboratorium zijn gekweekt, worden gemanipuleerd zodat ze zich specialiseren tot specifieke celtypen, zoals hartspiercellen, bloedcellen of zenuwcellen. De gespecialiseerde cellen kunnen vervolgens bij een persoon worden geïmplanteerd. Als de persoon bijvoorbeeld een hartziekte heeft, zouden de cellen in de beschadigde hartspier kunnen worden geïnjecteerd. De gezonde getransplanteerde hartcellen zouden dan kunnen bijdragen aan het herstel van de gebrekkig functionerende hartspier.
Volg ons ook op
RSS
Facebook