De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is een internationaal document waarin de grondrechten en vrijheden staan waarop alle mensen recht hebben. Het document werd in 1948 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, naar aanleiding van de ervaringen en gruwelijkheden uit de Tweede Wereldoorlog. Het was de eerste mondiale verklaring waarin de rechten van ieder mens werden uitgedrukt, ongeacht nationaliteit, woonplaats, geslacht, nationale of etnische afkomst, kleur, godsdienst, taal of welke status dan ook.

De Verklaring bestaat uit 30 artikelen, en een aantal belangrijke principes, zoals:

  • Universaliteit
  • Onderlinge afhankelijkheid en ondeelbaarheid
  • Gelijkheid en vrijwaring van discriminatie

De verklaring is in diverse wettelijke vormen omgezet en is de inspiratiebron van ruim 80 internationale verdragen en verklaringen op het gebied van mensenrechten die gezamenlijk een veelomvattend, juridisch bindend systeem vormen ter bevordering en bescherming van de mensenrechten.

De volledige tekst van de Verklaring is gepubliceerd op de website van de Verenigde Naties.

Volg ons ook op
RSS
Facebook