voorspellende geneeskunde

Voorspellende geneeskunde is een terrein binnen de geneeskunde dat de waarschijnlijkheid van een ziekte voorspelt. Wanneer bij iemand wordt voorspeld dat hij/zij een hoog risico op een ziekte heeft, kunnen er preventieve maatregelen worden genomen om de ziekte als zodanig te voorkomen of om de invloed ervan op de patiënt aanmerkelijk te verlagen. Preventieve maatregelen kunnen aanpassingen van de leefstijl zijn en/of extra controle door professionele zorgverleners. Door voorspellende geneeskunde verandert de geneeskunde van reactief in proactief en kan in potentie een gezond leven worden verlengd en ziekte worden voorkomen. Tot nu toe is het niet mogelijk met 100% zekerheid te voorspellen of een specifieke ziekte zal optreden. Voorspellend genetisch testen is een van de belangrijke benaderingen in de voorspellende geneeskunde.