Lidkaarten

LIDKAART CIBUw lidkaart geeft u en uw partner of een begeleider, gratis toegang tot al onze gewone lezingen. Niet-leden betalen een toegangsprijs van 2 Euro.
Speciale evenementen zoals World Lupus Day of Osteoprosedag vallen buiten het kader van ‘gewone lezingen’ en daar gelden aangepaste toegangsprijzen.

Aan de achterzijde van de lidkaart is een zelfklevend vignet gekleefd met daarop het werkjaar en uw lidnummer. Dat geldt als bewijs voor uw lidmaatschap voor het lopende werkjaar.
Bij verlenging van uw lidmaatschap ontvangt u een nieuw vignet dat u in de plaats van het huidig vignet op de lidkaart kleeft. Uw lidmaatschapsnummer blijft altijd hetzelfde.

Uw lidkaart dient u bij alle bijeenkomsten van de CIB-Liga mee te brengen.
Gelieve ook uw lidmaatschapsnummer te vermelden bij alle correspondentie met de CIB-Liga vzw (bv. bij inschrijvingen voor evenementen).