Je bekijkt nu Goed nieuws

Goed nieuws

Laat mij toe om vandaag als penningmeester van de vereniging blij te zijn. Deze morgen ontving ik een schrijven van de Federale Overheidsdienst Financiën met de goedkeuring tot het uitreiken van fiscale attesten voor ontvangen giften.

Dit betekent dat wij tot en met 2026 voor ontvangen giften, die voldoen aan de wettelijke voorwaarden, een fiscaal attest aan onze donateurs mogen afleveren, zodat zij een fiscaal voordeel genieten op hun personenbelasting.

Volg ons ook op
RSS
Facebook