Nieuw onderzoek naar het ontstaan van systeemsclerose gaat van start!

UZ Leuven, UZ Gent, CHU Saint-Luc, CHU Brugmann and CHU Liège hebben samen een onderzoek opgezet waarbij het ontstaansmechanisme van systeemsclerose onderzocht zal worden. Het lijkt dat zowel erfelijke als omgevingsfactoren een rol spelen in het ontstaan van de ziekte. Om dit beter in kaart te brengen zal het onderzoek de uitgevoerde beroepen van patiënten met systeemsclerose vergelijken met die van een gezonde controlegroep. Op deze manier kunnen ze mogelijk schadelijke blootstellingen opsporen. Hiervoor zullen deelnemers een eenmalige vragenlijst over blootstelling moeten invullen. Deze vragenlijst is ontwikkeld in samenwerking met de patientenverenigingen. Om de erfelijke factoren die mogelijk een invloed hebben op het onstaan van systeemsclerose te onderzoeken, zal er van de deelnemers gevraagd worden om hun vinger- of teennagels kort te knippen en naar de onderzoekers op te sturen. Deelnemers zijn echter vrij om enkel aan de vragenlijst deel te nemen en geen nagelmateriaal op te sturen. Deze studie zal geen kosten of extra ziekenhuisvisites meebrengen voor de deelnemers. Een vergoeding is voorzien voor elke deelnemer. Indien u in aanmerking komt voor deelname aan de studie (u heeft systeemsclerose en wordt gevolgd in een van de deelnemende centra) zal u een enveloppe ontvangen met informatie over de studie en hoe deel te nemen. We hopen op jullie medewerking, want we voeren dit onderzoek uit VOOR jullie, en kunnen dit alleen SAMEN MET jullie! Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking. Zitten jullie met vragen, dan kunnen jullie iemand van het onderzoeksteam bereiken via volgende mailadressen: esscent@kuleuven.be, tessa.dufour@ugent.be, rhumatologie@chuliege.be, secretariat-rhumatologie@chu-brugmann.be, marie.vanthuyne@uclouvain.be. We zullen u zo snel mogelijk contacteren. Deze studie heeft goedkeuring van de ethische commissie. Het studienummer is S65656. De studie wordt gesponsord door Claudine Droulez beurs van de Association des Patients Sclérodermiques de Belgique, Fonds voor Wetenschappelijk ReumaOnderzoek (FWRO) en Cure scleroderma van Anja Römling, medewerker van onze liga.

Volg ons ook op
RSS
Facebook