Je bekijkt nu Papieren voorschrift wordt de uitzondering

Papieren voorschrift wordt de uitzondering

Vanaf 15 september kan iedere burger er bij een consultatie van een arts voor kiezen om geen papieren voorschrift meer te ontvangen. Alle voorschriften staan sowieso online, op diverse platformen.

Her en der in het land zijn artsen en apothekers al bezig om burgers op de digitale vernieuwing te wijzen. Vanaf 15 september geldt het overal: het papieren voorschrift, de klassieke afsluiter van elke consultatie bij de dokter, wordt de uitzondering. Men spreekt in dit verband over de ‘dematerialisering’ van het voorschrijfgedrag.
Het spaart artsen een berg papier uit, want in tegenstelling tot vroeger, toen er meerdere medicijnen op een voorschrift mochten, moeten ze nu per medicijn een voorschrift maken.
‘Sommige mensen komen met veel meer voorschriften naar de apotheek, oudere mensen soms wel met tien voorschriften: de papierberg dreigde daardoor te groeien’.

Dus sensibiliseren ook de apothekers om niet meer met papieren voorschriften te werken. Via het softwareprogramma CareConnect zijn zij sowieso verbonden met wat artsen voorschrijven.
Voorwaarde is dat de identiteitskaart van de burger eenmalig bij de apotheek wordt ingelezen. Apothekers vragen daarom aan mantelzorgers om ook de identiteitskaart van minder mobiele patiënten mee te brengen om in te lezen.
Voordelen: Er zijn veel voordelen aan verbonden: als een voorschrift ontbreekt, kan de apotheker dit doorgeven aan de huisarts, die het digitaal toevoegt. De burger moet niet opnieuw naar de arts. De voorschriften zijn ook meteen gekoppeld aan de stock en de bestellingen van de apothekers. Zij hebben dus minder administratieve rompslomp. Bovendien kunnen zij nu mee het medicatieschema opvolgen en er met de burger over in gesprek gaan. Zorg op afstand, couranter geworden door corona, wordt makkelijker.

Voor de burger zijn er diverse apps in omloop, waarop hij in een beveiligde omgeving zijn voorschriften kan terugvinden: onder meer ApoConnect, EASYPharm, Mijn Farmad Apotheek, Voorschrift op Zak, en Helena. Huisartsen of apothekers kunnen hier uitleg bij geven. Finaal blijft het de burger die beslist. De toekomst is digitaal, maar artsen moeten de keuze aan de patiënt laten: willen ze toch nog buitenstappen met een papiertje in de hand, dan kan dat. Het is niet de bedoeling dat artsen daar extra voor aanrekenen.

Wie niet vertrouwd is met digitale tools of geen smartphone heeft, maar toch papier wil uitsparen, kan samen met de apotheek naar zijn digitaal dossier kijken en voorschriften opvragen en bespreken. De info is ook terug te vinden op de overheidsplatformen Mijn Gezondheid.be en My Health Viewer.be.

Volg ons ook op
RSS
Facebook