Op 17 mei ll. nam onze penningmeester deel aan een seminarie fundraising, ingericht door de firma Sanofi.

Het was een aangename kennismaking met andere goede doelen, daarbij werden veel concrete vragen gesteld en ideeën uitgewisseld. Deze kennismaking leidde reeds tot effectieve informatie-uitwisseling tussen de verschillende deelnemers.

Dit bood ons tevens de mogelijkheid om mensen die wij reeds kenden bij naam persoonlijk te ontmoeten, wat onze samenwerking alleen maar kan bevorderen.