De CIB-Liga vzw was enorm vereerd om op 21 november 2017 het sponsoringsbedrag van € 5151,51 ontvangen te hebben van de Serviceclub Fifty-One uit Knokke.

Van links naar rechts: Yves Coucke (Fifty-One), Rob Maus (Fifty-One), Lieve de Faudeur (CIB-Liga), Mimi Tratsaert (CIB-Liga)

We laten hieronder de Voorzitter Rob Maus van de Serviceclub Fifty-One Knokke. aan het woord:

Een groep van 20 ondernemende mannen op een maandagavond, na de aperitief en een diner – inclusief wijn – voor ruim anderhalf uur stil krijgen en ze ook nog weten te raken, is weinigen weggelegd.
Nochtans is in december 2016 Mevr. de Faudeur als voorzitter CIB-Liga vzw daar in geslaagd door een pakkende uiteenzetting te geven over de Chronische Inflammatoire Bindweefselaandoeningen in het algemeen en het werk van de patiëntenvereniging in het bijzonder, m.n. een repetitief en niet aflatende aandacht voor chronische patiënten maar ook voor de steeds aangroeiende groep van nieuwe patiënten.

Dat het bestuur en de leden van Fifty-One Club Knokke-Heist na dit betoog onmiddellijk unaniem beslisten om deze vereniging te willen steunen had zeker te maken met het engagement die haar voorzitter uitstraalde maar vooral ook door de enthousiasmerende houding waarmee ze opkwam voor alle CIB-patiënten.

Mevr de Faudeur kwam in contact met de serviceclub Fifty-One Club Knokke-Heist via haar vrijwilligster Mimi Tratsaert welke als weduwe van ons Fifty-One lid Hugo zeer goed weet dat wij als club “Steun aan de gemeenschap” als zeer belangrijk zien. Fifty-One is de eerste service-club die opgericht werd op het Europese vasteland en wil uitdrukkelijk internationaal zijn, in de overtuiging dat men overal mensen van goede wil aantreft. Los van alle filosofische, raciale of politieke overwegingen zal de Fifty-One International in het algemeen en de clubs in het bijzonder zich inspannen voor een betere verstandhouding onder de mensen, door elkaar beter te leren kennen en zich in dienst van een gemeenschappelijke ideaal te stellen.

Als rode draad loopt door de clubs de “dienst aan de gemeenschap” waarbij elke club zich tot doel stelt één of meerdere projecten ten dienste van de gemeenschap te ondersteunen. Zeker niet door zich te beperken tot een geldinzameling onder de leden maar vooral door een persoonlijke inzet ten gunste van de gemeenschap.
Fifty-One Club Knokke-Heist, intussen aan zijn 32ste werkjaar bezig, poogt zijn dienst aan de gemeenschap vorm te geven door deze te organiseren in eigen streek en zich vooral te richten op hulpbehoevenden en dit in een brede betekenis. Een behoefte aan juiste en op maat van de patiënt gegeven informatie en begeleiding zoals de CIB-Liga dit doet, voldoet voor ons hier ook aan.

Wij maken er een punt om niet zo maar blanco cheques te geven en vanuit deze optiek diende de voorzitter van de CIB-Liga vzw ook persoonlijk haar betoog te komen doen, zodat uit de eerste hand de informatie kon verkregen worden en vragen ter verduidelijking konden worden gesteld.

Om de fondsen die wij verdelen te bekomen steken de leden (welke twee maal per maand samenkomen) hun handen uit de mouwen door zich actief in te zetten voor meerdere events. Zo is er de jaarlijkse door ongeveer 500 fietsers gesmaakte gastro-fietstocht (op de tweede zondag van september), een deelname en bemanning van de tentoonstelling (een kunst initiatief in Knokke in samenwerking met andere clubs), organiseren van voordrachten enz.

In 2017 trok Fifty-One Club Knokke-Heist een budget uit van ruim 20.000 euro (4 maal €5151,00) voor goede doelen en stond het daarnaast onlangs in voor de plaatsing (en onderhoudskosten) van een AED-toestel in Knokke-Heist.

Op 21 november ’17 mocht de CIB-Liga in de persoon van mevr. de Faudeur eveneens een cheque t.w.v. € 5151,51 ontvangen uit de handen van Fifty-One Club Knokke-Heist voorzitter Rob Maus welke zou besteed worden aan de druk- en publicatiekosten van de CIB-tijdschriften voor haar leden.