Marie-Jeanne De Keyser (L) (provinciale contactpersoon Oost-Vlaanderen) en Ingrid Hennes (R) (voorzitter) waren op 27 oktober aanwezig op het eerste EUPATI event in België. EUPATI staat voor “European Patients Academy on Therapeutic Innovation”, en heeft als doel patiënten op te leiden binnen het domein van geneesmiddelenontwikkeling met als doel patiëntenparticipatie te bevorderen. Tijdens het event op 27 oktober werd er een workshop gegeven over klinische studies. Hierin werd uitgelegd welke fasen doorlopen moeten worden om een geneesmiddel op de markt te krijgen (van pre-klinisch, over klinische studies tem autorisatie) en waar patiënten input kunnen geven aan onderzoekers. Er werd op basis van case studies ook aangehaald hoe patiënten op een kritische manier een protocol van een studie kunnen nalezen en hoe ze input kunnen leveren aan een ethisch committee. CIB-Liga heeft al enkele patiëntexperten bij ReumaNet. Naar de toekomst toe zullen er meer patiënten nodig zijn die input kunnen geven op protocollen van klinische studies. Door deze module te volgen hoopt CIB-Liga zijn patiëntexperten goed voor te bereiden voor dergelijke opdrachten. EUPATI BE VZW biedt ook de mogelijkheid aan om een workshop te organiseren voor patiëntenorganisaties. Indien hier vraag naar is mogen jullie dit altijd laten weten.

Volg ons ook op
RSS
Facebook