Griepvaccin

Griepvaccin

Via deze link vind je een communicatie vanuit de apothekers over de
griepvaccins. Deze werd onder meer verspreid naar de eerstelijnszones en
de huisartsen.

Door de gefaseerde leveringen van de betrokken firma’s werden nog niet alle bestelde griepvaccins in de apotheken geleverd. Sommige
risicopatiënten beschikken op dit moment nog niet over een vaccin, wat
dus gevolgen heeft voor de vaccinatiemomenten die op dit moment al op
verschillende plaatsen worden georganiseerd.

We vragen de huisartsen dan ook om hiermee rekening te houden en extra
initiatieven te voorzien (extra vaccinatiemoment in december,
vaccinatiemomenten uitstellen …).

Extra leveringen van griepvaccins aan de apotheken zijn voorzien vanaf
eind oktober (zie ook communicatie vanuit het FAGG).

Volg ons ook op
RSS
Facebook