Op 23 april verloor Bruno Mattelaer, één van de kartrekkers van ReumaNet, zijn strijd tegen kanker. Hij werd 65.

Patiënten evolueren van ‘lijdend’ naar ‘leidend’ voorwerp. Hun expertise brengt de gezondheidszorg naar een hoger niveau.” En ook: “Patiënten willen niet alleen patiënt zijn, ze willen participeren in de maatschappij.”

Bruno geloofde er rotsvast in dat patiënten mee kunnen timmeren aan een degelijke gezondheidszorg. De dagelijkse ervaringen en expertise die we opdoen, alleen al door te leven met een reumatische aandoening, kunnen ingezet worden om samen met andere stakeholders te bekijken hoe het beter kan.
Bruno richtte mee het Patiënt Expertise Centrum op, waardoor ReumaNet een succesvol pilootproject kon uitrollen. Onze actieve Patiënt Experten in de Reumatologie zijn er mede dank zij hem.

Iedereen die het geluk had met Bruno te kunnen samenwerken is het er over eens: hij was een doordenker, een doorbijter. Soms al eens koppig, maar altijd met een duidelijk doel voor ogen: een betere levenskwaliteit voor mensen met chronische aandoeningen.

Bruno’s werk is nog niet klaar. Hij had nog heel veel plannen, maar moet de fakkel nu doorgeven. Met zijn gedrevenheid en sterke wil in gedachten, zullen we verder gaan, stap voor stap, samen.

Bovenstaande maakt nog maar eens duidelijk: zonder gedreven vrijwilligers géén hulpverlening via patiëntenorganisaties. Zowel ReumaNet als de CIB-Liga kunnen enkel bestaan mits de inzet van vele helpende handen. Alle hulp is welkom en waardevol.
Heb jij een uurtje op overschot? Heb je wel een idee, maar weet je niet of het zou aanslaan? Ben je gewoon benieuwd hoe we werken? Wil jij mee denken en/of doen? Neem dan gewoon contact met ons op. Wat houdt je tegen?
info@reumanet.be of info@cibliga.be

Je kan je bij de CIB-Liga vzw ook als vrijwilliger aanmelden via dit formulier.

Volg ons ook op
RSS
Facebook