Voordracht Vasculitis

Voordracht Vasculitis

Gisteren konden wij alweer genieten van een voordracht. Prof. Dr. Blockmans bezorgde ons een leerrijke en voor onze mensen begrijpbare  voordracht omtrent Vasculitis. De aanwezigen konden na de uiteenzetting vragen stellen. Ook deze werden voor onze leden op een patiënt-vriendelijke manier beantwoord. 

Langs deze weg wensen wij Prof. Dr. Blockmans nogmaals te bedanken voor zijn bereidwilligheid. 

Volg ons ook op
RSS
Facebook