Het duolegaat

Een legaat is een schenking, opgenomen in een testament, en dit van roerende of onroerende goederen . Deze schenking kan enkel gedaan worden aan personen of instellingen (zoals onze CIB-Liga vzw) die gerechtigd zijn legaten te aanvaarden. U kan de CIB-Liga vzw dus tot erfgenaam maken.

Een legaat aan de CIB-Liga vzw is fiscaal voordelig aangezien de successierechten voor de CIB-Liga vzw slechts 8,8 % bedragen. Uw erfenis kan op die manier zo optimaal mogelijk gebruikt worden.

Het duo-legaat geeft u de mogelijkheid om zowel voor diegenen aan wie u een deel achterlaat als voor de CIB-Liga vzw een win-win situatie te creëren. Bij een duo-legaat betaalt de CIB-Liga vzw de successierechten op het aan de erfgenamen geschonken bedrag! Op die manier kan u uw eigen erfgenamen bevoordelen en tegelijk een schenking doen. De CIB-Liga vzw geeft u dan graag meer uitleg indien u een dergelijk duo-legaat zou overwegen.

U kan de CIB-Liga vzw een legaat nalaten door  in uw testament te vermelden dat u een deel of heel uw bezit, als u geen wettelijke erfgenamen heeft aan de CIB-Liga vzw nalaat. Dit kan zowel in een handgeschreven als in een notarieel testament.  Om misverstanden te vermijden raden wij u aan uw testament, welke vorm die ook is, bij een notaris in bewaring te geven.