Gebruik deze medische woordenlijst met de nodige omzichtigheid.

Raadpleeg ook andere bronnen.

De woordenlijst is geenszins een vervanging voor het deskundig advies van een arts en dient enkel als aanvullende informatie.