Auteur: Ingrid

ledenbijdrage

Het nieuwe jaar is bezig, gelieve het lidgeld te betalen. We kunnen niet werken zonder jullie bijdrage. Graag €25 op ons rekeningnummer IBAN: BE83 7895

Read More »

lidgeld

Allen! We zijn bezig met de budgetten om ons werkjaar te plannen. Graag jullie ledenbijdrage van €25 voor het jaar 2024, vergezeld van naam en

Read More »

ledenbijdrage

Beste leden, Heb je je lidgeld van 25 euro voor 2024 nog niet betaald? Doe het dan nu zodat je het volgende ledenblad niet moet

Read More »