Als je ons helpt, kunnen wij op onze beurt andere patiënten helpen.

De meerderheid van de leden van het bestuursorgaan zijn zelf patiënt, zodat ze goed jouw problemen kunnen inschatten. Allen zetten zich dagelijks in op vrijwillige basis.

Onze CIB-folders geven je goed verstaanbare teksten per aandoening.

Door de CIB-folders kwam je veel te weten over je aandoening. Onze leden die om gezondheidsredenen nooit naar de provinciale bijeenkomsten kunnen komen, of geen internetaansluiting hebben, kennen onze folders niet. Daarom willen we hen deze graag aanbieden, en op hun vraag gratis toesturen.

Zonder jouw lidmaatschap bestaat de CIB-Liga (en deze website) niet meer.

We trachten je zoveel mogelijk nuttige tips en correcte informatie te bezorgen. Hiervoor doen de redactieleden van ons tijdschrift heel wat opzoekingen of worden er bevoegde personen ingeschakeld.

Het CIB-dossier bezorgt je belangrijke informatie.

Het CIB-dossier in ons tijdschrift, dat je niet op deze website vindt, geeft specifieke medische informatie die nergens anders te vinden is. Over bindweefselziekten bestaan weinig Nederlandstalige teksten.
Je krijgt ons tijdschrift als je lid bent.

Inhoud

Lotgenoten ontmoet je op elke bijeenkomst.

Het sociaal contact is een must voor wie een bindweefselziekte heeft. Met lotgenoten kun je praten, zij begrijpen altijd wat je bedoelt. Daar maak je ook nieuwe vrienden.
Kijk even op onze homepagina om de komende evenementen te raadplegen. Inschrijven kan steeds online.

Gratis toegang tot onze reeds uitgegeven tijdschriften en folders.

Na betaling ontvang je een gebruikersnaam en paswoord om het ledengedeelte van onze website te bezoeken. Deze bevat info, exclusief voor leden.

Ja, ik wil lid worden.

Je wordt lid door een jaarlijkse bijdrage van € 25,00 op onze rekening BE83 7895 4525 6115. Het lidmaatschap geldt voor de patiënt en voor de partner.
Je krijgt dan vier maal per jaar ons tijdschrift vol degelijke en duidelijke informatie over bindweefselziekten, de agenda van activiteiten door ons ingericht en op regelmatige basis onze nieuwsbrief met actuele informatie.

Door de hogere verzendingskosten betalen in het buitenland wonende leden € 32,00 per kalenderjaar.

Opgelet: lidgelden betaald na 01 november gelden tot 31 december van het daaropvolgend jaar.

Wil je ons daarnaast steunen, vermeld dan duidelijk op jouw betaling: lidgeld + gift.

Klik hier om het inschrijvingsformulier* in te vullen en stuur het ons door. 

(*) Uw gegevens worden opgeslagen in het ledenbestand van CIB-Liga v.z.w. en kunnen gebruikt worden voor het toesturen van de nieuwsbrief. In geen enkel geval worden deze gegevens gedeeld met derden. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 ter bescherming van het privéleven, hebt u het recht op toegang tot, wijzigen van of schrappen van deze gegevens.