arterioveneus

met betrekking tot een slagader en een ader