binair eindpunt

Het eindpunt van een klinisch onderzoek is de meting (zoals een verandering in de tumorgrootte) die wordt gebruikt om te beslissen of er een significant verschil bestaat tussen verschillende armen van het onderzoek (bijvoorbeeld of een geneesmiddel dat wordt onderzocht, een positief effect heeft). Er zijn verschillende typen eindpunten. Een binair eindpunt wordt gedefinieerd door het feit of een gebeurtenis zich wel of niet heeft voorgedaan (bijvoorbeeld symptoomverlichting of het optreden van ziekteverschijnselen). Het impliceert geen bepaalde grootte van een effect. Het is een ja/nee-constructie.