biochemisch

met betrekking tot de chemische omzetting van stoffen in levende wezens