biochemisch

met betrekking tot de chemische omzetting van stoffen in levende wezens

biochemisch (Wikipedia)
Deel van een serie artikelen over

Structuur van fosfoglyceraatkinase 3PGK
Ruimtelijke structuur van een enzym
–– Biomoleculen ––

Eiwit · Koolhydraat · Biopolymeer · Natuurproduct · Nucleïnezuur · Metaboliet · Vet · Vitamine


–– Stofwisseling ––

Anabolisme · Celademhaling · Eiwitsynthese · Katalyse · Fotosynthese · Katabolisme


–– Verwante onderwerpen ––

Bio-informatica · Enzymologie · Moleculaire biologie · Structuurbiologie


Portaal Portaalicoon Bio·Chemie

Biochemie, biologische chemie, bestudeert de scheikundige processen in levende organismen. Het is een natuurwetenschap op het raakvlak van de biologie en de scheikunde. De twee brede velden van onderzoek in de biochemie zijn vooral de structuurbiologie en de stofwisseling. Daarmee bestudeert het vakgebied de samenstelling, functies en interacties van moleculen die bijdragen aan de structuur en werking van levende organismen.

De belangrijkste chemische stoffen waar een levend wezen uit is opgebouwd zijn eiwitten, koolhydraten, lipiden en nucleïnezuren. Deze moleculen vervullen de functies die onmisbaar zijn voor de overleving van een organisme. Dat zijn er vele onder andere: de de opslag en het gebruik maken van genetische informatie, de synthese en de afbraak van voedingsstoffen; het vrijmaken van energie uit voedingstoffen; de immuunrespons bij binnendringen van lichaamsvreemde stoffen; het doorgeven van informatie aan de rest van het lichaam via hormonen en zenuwprikkels (met name de neurochemie); de snelheid waarmee deze reacties plaatsvinden hangen samen met de werking van enzymen; enzovoorts.

Door de ontwikkeling van nieuwe chemische technieken is de biochemie de afgelopen deccenia succesvol geweest in het verklaren van vele levensprocessen en oorzaken van een groot aantal ziekten. Hierdoor is kennis van biochemie in vrijwel alle gebieden van de "life sciences", de - biologische - levenswetenschappen doorgedrongen. Kennis uit fundamenteel biochemisch onderzoek wordt onder andere toegepast in de geneeskunde, voedingsleer, industrie en landbouw. De biochemie heeft bijgedragen aan de ontrafeling van ziektefenomenen, en levert kennis over enzymen die in industriële toepassingen worden gebruikt, onder meer voor de productie van biobrandstoffen of voor de synthese van geneesmiddelen.