bradykinesie

verlangzaming van de bewegingen

bradykinesie (Wikipedia)
Esculaap Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.

Bradykinesie is een medische term om te beschrijven dat iemand trage bewegingen vertoont. Dit komt bijvoorbeeld voor bij de ziekte van Parkinson waarvan het een van de hoofdsymptomen is. Maar lichte bradykinesie is normaal naarmate men ouder wordt.