bronchinctasie

verwijding van de luchtpijn-vertakkingen