buccofaryngeaal

met betrekking tot de mond (wang) en de keel