cachexie

uitputting, ondervoeding van het lichaam

cachexie (Wikipedia)
Esculaap Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.

Cachexie is een vorm van extreme magerheid. Ze wordt volgens de ICD-10 geklasseerd onder de algemene symptomen (R64).

Cachexie treedt op in de terminale fase en vergevorderde stadia van bepaalde (chronische) aandoeningen zoals kanker, ernstige infectieziekten (tbc, aids, ...), grote ouderdom e.d. Ook chronisch drugsmisbruik en anorexia nervosa kunnen oorzaken zijn van cachexie.