chronische aandoening

Een chronische aandoening is een langdurige ziekte die onder controle kan worden gehouden maar niet genezen. De term chronisch wordt doorgaans gebruikt wanneer de ziekte langer dan drie maanden duurt. Veelvoorkomende chronische ziekten zijn onder meer astma, chronische obstructieve longziekte (COPD), kanker en diabetes. Bij bepaalde ziekten of aandoeningen is preventie effectief om de mogelijke ontwikkeling van de aandoening of het effect ervan te verminderen. Een vroege diagnose en tijdige behandeling kan ertoe bijdragen ernstige effecten van de aandoening te verminderen.

 

Esculaap Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.

Een chronische ziekte is een ziekte die lange tijd voortduurt. In Nederland wordt, afhankelijk van de ziekte, een termijn van het aanhouden van de klacht van langer dan zes weken tot zes maanden gehanteerd. In Vlaanderen hanteert het RIZIV de definitie "een ziekte die een continue of repetitieve behandeling van minstens zes maanden noodzaakt". Dit is ook de termijn die de geneesheer-specialist moet vermelden in zijn attest om ouders recht te geven op "tijdelijk onderwijs aan huis" voor hun chronisch ziek kind. In het algemeen taalgebruik spreekt men echter soms al van een chronische ziekte als deze minstens drie maanden aanhoudt.

Chronische aandoeningen kunnen over het algemeen niet door vaccins worden verhinderd of door medicijnen worden genezen. Evenmin verdwijnen zij automatisch.

Nederland telt 5,2 miljoen mensen met een chronische ziekte, 1,8 miljoen Nederlanders hebben er meerdere tegelijk. Van de ouderen boven de 75 jaar heeft 80% minimaal één chronische aandoening. Schadelijk gezondheidsgedrag – in het bijzonder tabaksgebruik, gebrek aan fysieke activiteit, en slechte eetgewoonten – bevorderen het ontstaan van een aantal chronische ziekten.

Chronische ziekten neigen ertoe naarmate de leeftijd vordert meer voor te komen. De belangrijke chronische aandoeningen in ontwikkelde landen omvatten:

Ook op psychiatrisch gebied bestaan chronische ziekten.