constitutioneel

door de lichaamsbouw bepaald

constitutioneel (Wikipedia)

Een constitutie is de staatsinrichting van een staat. Deze kan (gedeeltelijk) in een grondwet zijn vastgelegd, maar dat hoeft niet zo te zijn: in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk is dat nooit gebeurd en bestaat de constitutie uit honderden wetten en gebruiken. Bij het begrip constitutie gaat het evenzeer om de gebruiken, de bevoegdheden en de jurisprudentie als om de geschreven regels.

Zie:

Een constitutief vereiste of constitutieve eis van een rechtshandeling is iets waar aan voldaan moet zijn voor het tot stand komen van de rechtshandeling, niet te verwarren met een verplichting die uit die rechtshandeling voortvloeit.