coordinatie

onderlinge afstemming in de bewegingen