craniaal

met betrekking tot de schedel

craniaal (Wikipedia)

Craniaal (Latijn: cranium, schedel) is de plaatsaanduiding van een lichaamsonderdeel op de romp aan de kant van het hoofd. Het tegenovergestelde van craniaal is caudaal.