cyclus

terugkerende regelmatige reeks

cyclus (Wikipedia)

Een cyclus (of kringloop) is een zichzelf herhalend proces of een afzonderlijke periode in een proces.