depletie

lediging, ontlasten(tekort) van lichaamsvloeistof