deprivatie

een gemis dat leidt tot ziekteverschijnselen