diffusie

vermenging van twee ongelijk-soortige stoffen

diffusie (Wikipedia)
Voor andere vormen van diffusie, zie Diffusie (doorverwijspagina)

Diffusie is de nettoverplaatsing door de willekeurige beweging van deeltjes. De willekeurige beweging is het gevolg van de kinetische energie die deze deeltjes bezitten. Bij verschillen in concentratie leidt diffusie tot een nettoverplaatsing van deeltjes van plaatsen met een hoge concentratie naar plaatsen met een lage concentratie.

Schematische illustratie van diffusie