doseringsregime

regeling in verband met de toediening van geneesmiddelen